Sociale verkiezingen 2012 - De speeltijd is voorbij

Sociale verkiezingen

Van x-60 naar x-35

De sociale verkiezingen zijn ondertussen het belangrijke moment x-35 gepasseerd. Ten laatste op het tijdstip x-35, voor de sociale verkiezingen 2012 was dit tussen 3 en 16 januari 2012, moeten werkgevers via een administratieve procedure aan de drie grote vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB) melden of ze verkiezingen organiseren voor ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk. Bovendien moeten ze een aantal gegevens aanleveren (in het bewuste x-35 document) over de inhoudelijke aspecten van de verkiezing.

verzet

Na het tijdstip x-35 is er nog één week de tijd om beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing van de werknemer indien één van de vakbonden niet akkoord is met de voorgestelde procedure of indien vastgesteld wordt dat een onderneming die een procedure had moeten opstarten dit niet niet gedaan heeft. Dit is dus een zeer drukke periode gezien het klassiek hoge aantal procedures. Er moet een uitspraak zijn voor moment x-5, waarbij merkwaardig genoeg er geen beroep of verzet mogelijk is.

Tijd voor de kandidaten

Vanaf dag x begint dan de eigenlijke bekendmaking van de verkiezingen en start bij de de vakbonden de selectie van de kandidaten. Voor de kandidaten is dit belangrijk omdat zij vanaf het moment van kandidaatstelling beschermt zijn en dus actief promotie kunnen beginnen voeren om zichzelf kenbaar te maken binnen zijn of haar onderneming.
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)